Kavč festival

Kavč festival

Kavč festival

by
42 42 people viewed this event.

Društvo ZIZ v sodelovanju s KD Matita unikaten Kavč festival pripelje tudi v mariborske dnevne sobe. 

Koncept odprte umetnosti in odprtih stanovanj v ne-prireditvena, domača okolja dostavlja gledališče, glasbo in ples v intimni in iskreni obliki.

Ponovitve

Ponovitve -

To register for this event please visit the following URL:

 

Datum in ura

-
 

Lokacija

 

Event Category

Share With Friends