REZIDENCA GLEDALIŠČE ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

REZIDENCA GLEDALIŠČE ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

 

 

Od leta 2013 Kolektiv ZIZ v sodelovanju s producentom Pekarne Magdalenske mreže izvaja  raznolike dogodke, aktivnosti, delavnice in predstave, ki preko političnega in družbeno angažiranega gledališča nagovarjajo publiko in obiskovalce k družbenim spremembam.

 

Gledališče za družbene spremembe nudi prostor povezovanja, združevanja, kreativnosti, ustvarjanja, skupnega/kolektivnega dela, nehierarhičnega delovanja …, kar pomembno vpliva na delovanje posameznikov in skupin v vsakdanjem življenju. Gledališče je lahko pomemben medij za prenos praks in izkušenj za delovanje v aktivistične in družbeno angažirane akcije, ki so dandanes eden izmed korakov k humanizaciji človeštva ter enakopravnejši in pravičnejši družbi.

 

Od januarja do marca, začenši 2020, bomo mednarodnim umetnikom in skupinam nudili rezidenčne prostore za bivanje, v zameno pa bodo lokalni umetniki, ustvarjalci in širša javnost, ki delujejo na podobnih področjih ali jih le ta zanimajo, imeli možnost izpopolnjevanja, izmenjave znanj. Mednarodni umetniki na drugi strani bodo za časa rezidence v Mariboru imeli priložnost za raziskovanje njihovega dela v lokalnem okolju v Mariboru, se povezovati z lokalnimi ustvarjalci, črpati ideje iz mariborske alternativne scene ter imeli producentsko podporo pri izvedbi enega javnega dogodka za časa rezidence. Rezidenti in rezidentke bodo kot rezultat bivanja v Mariboru izvedli javni dogodek (delavnice, predstave, javne predstavitve, pogovore, predstave ipd., odvisno od dela posameznega umetnika ali skupine).

 

 

UMETNIKI / IZVAJALCI:

Koordinatorka programa in producentka: Barbara Polajnar

Izvajalec: Kolektiv ZIZ

Stiki z mediji in PR: Anja Koleša in Anamarija Nađ

Rezidenti in rezidentke 2020: Sendi Bakotić, Dunja Crnjanski, Joscha Kock, mednarodni kolektiv Resilient Revolt, Dinko Kreho, Josipa Lulić