8.-9. 2. 2020: Delavnica: Jokering v času podnebne (ne)pravičnosti // Workshop: Jokering in the Climate Justice crisis

Kolektiv ZIZ v sodeovanju s KUD Transformator, Tdu Wien in Pekarno Magdalenske mreže vabi na vikend delavnico Jokering v času podnebne (ne)pravičnosti.

Na delavnici se bomo urili v umetnosti jokeringa v forumskih predstavah. Joker je v forumski predstavi posrednik med igralsko zasedbo in občinstvom, a je joker tudi izvajalec in vodja projektov na področju Gledališča zatiranih (v nadaljevanju: GZ) ter vodja delavnic GZ. Pravimo mu tudi kuringa.

Na delavnici se bomo osredotočili na odrski jokering.

Izvajalci trenutno razvijajo GZ v kontekstu podnebne pravičnosti. Verjamemo, da nas podnebna kriza postavlja pred zelo eksistencialna in specifična vprašanja, ki potrebujejo poseben način jokeringa, o čemer želimo z vami razmišljati in to tudi preizpraševati.

Kaj se zgodi, če je vprašanj v predstavi in ​​na sploh na svetu več in so kompleksnejša kot bi lahko pokazal katerikoli konkreten prizor ali intervencija? Kako se lahko v eksistencialnem obupu opogumimo in pridobimo upanje in kakšno vlogo ima ima pri vsem tem jokering? Poleg obravnavanja teh potencialnih omejitev Gledališča zatiranih na področju podnebne pravičnosti ta delavnica prav tako poudarja potencial kako lahko GZ postane bolj kompleksno, če/ko se posebej ukvarja s podnebno pravičnostjo.

Na delavnico ste dobrodošli vsi, ki bi radi razvili svojo jokering osebnost znotraj GZ ali želite pridobiti povratne informacije (feedback) in vaditi svoj slog jokeringa. »Navodila« za poučevanje jokeringa ne obstajajo, saj smo vsi različnih osebnosti in imamo različne »prednosti«. Predstavili bomo tehnike, ki vam pomagajo odkriti te prednosti in kako jih uporabiti v forumskem gledališču. Pogovorili se bomo in preko igre raziskovali, kaj nam pomeni biti joker, saj se to razlikuje od posameznika do posameznika.

 Joker kot nevtralen subjekt in moderator, joker kot MC in govornik, »conférencier«, joker kot politična osebnost, joker kot ogledalo neprijetnosti našega življenja, joker kot provokator …

Na delavnici se bomo naučili osnovnih metodologij GZ in spoznali načine kako jih izvajati (v okviru podnebne pravičnosti), saj so to temelji katerega koli odrskega jokeringa.

Zanimanje za problematiko podnebne pravičnosti ni pogoj za udeležbo na delavnici, seveda pa je prednost v smislu lažjega dela. Za udeležbo niti ni nujno predhodno poznavanje GZ, je pa koristno.

Delavnica bo v pomoč tudi vsem, ki pogosto delate s skupinami, a še nimate izkušenj z Gledališčem zatiranih.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

KJE: Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor
KDAJ: 8. in 9. februar 2020, 10.00-15.00
MENTORJA: Barbara Polajnar in Joschka Köck
CENA: 35 eur

Prispevek za izvajalca temelji na solidarnostni ekonomiji – kdor zmore, plača več in obratno. S prispevkom podprete tudi artivizem.

Možna nastanitev v Mariboru v času delavnice (brezplačno).

Obvezne prijave in več informacij na transformator.toslo@gmail.com. Število udeležencev je omejeno, zato s prijavo ne odlašajte.

Post-dogajanje: med 14. In 19. Februarjem – mednarodna rezidenca Resilient Revolt (Upogljivi upor), rastoče mednarodno gibanje (forumsko gledališče), ki se ukvarja s podnebno pravičnostjo. Za več informacij se obrnite na KUD Transformator (transformator.toslo@gmail.com) ali Tdu Wien.

Organizatorji: KUD Transformator, Tdu Wien, Kolektiv ZIZ, Pekarna Magdalenske Mreže

***

In this workshop we will practice the art of Jokering forum theatre shows. A joker is the facilitator of forum shows, but also a person conducting and leading TO projects in general or a facilitator of TO workshops specifically can be called a joker/kuringa. Here we focus on the art of stage jokering.

The facilitators currently develop TO in the context of climate justice.
This is why we believe that the climate crisis puts us before very existential and specific questions that need a specific way of jokering which we want to reflect upon and develop with you in this workshop.

What happens if the questions in the play and in the world are more complex than any concrete scene or intervention can possibly show? How can we gain courage and hope in existential despair and what role does the joker play in this? Besides adressing these potential limits of TO in climate justice, this workshop also highlights the potential of how TO can gain in complexity when dealing specifically with climate justice.

The workshop is open to everyone who would love to develop their own joker personality within TO, wants to get feedback and practice on their jokering style and facilitation. There will be no recipe of jokering that we teach, as we are all different personalities and have different strengths when we facilitate. More importantly, we will offer techniques that assist you in finding out about these strengths and how to use them in forum theatre. We will also talk and play about, what it means to be a joker to us, as this might be also different to all of us: The joker as a neutral entity and moderator, the joker as an MC and show master, the joker as a political figure, the joker as a mirror of unpleasant elements of our life, the joker as a provocator… However, we might also find points that make a good joker to all of us.

The workshop will also teach basic methodologies in TO and how to facilitate them (in the context of climate justice) as these are the
basics of any stage jokering work.

You can but needn’t be interested in issues of climate justice! Prior knowledge of TO is helpful but also not needed. The workshop also helps people who are facilitating or moderating groups often but have no experience in TO.

Maribor (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, SLO), 8. and 9. 2. 2020, 10.00-15.00
Mentors: Barbara Polajnar and Joschka Köck
Workshop fee: 35 eur
Language: english

Lodging in Maribor is available for free in these days.
Workshop fee is based on solidarity economy – who has more pays more, who has less pays less, who wants to support the artivism also pays more.

Please contact transformator.toslo@gmail.com for more information and to reserve a place. Limited availability, so do not delay.

Afterwards happening: 13-17th February:
international Resilient Revolt residency, a growing international forum theatre movement on climate justice. For more information and possibilities to participate, approach us.

Organizor: KUD Transformator, TdU Wien, Kolektiv ZIZ, Pekarna Magdalenske Mreže