Pismo podpore Rajzefiber biroju

 

Ste se kdaj vprašali, kako bi izgledalo mesto brez ljudi, ki samoiniciativno in nesebično skrbijo za oživljanje mestnega jedra ter ponujajo inovativne in kreativne rešitve, ki jih mesto potrebuje?

Pred prazniki je po mariborskih ulicah stopala informacija o nameri MOM, da preko javne dražbe najboljšemu ponudniku odda svoje prostore na Gosposki ulici 11. Namera je negativno presenetila vse, ki vemo, kdo trenutno deluje v teh prostorih. Rajzefiber pod okriljem Društva Hiša! izvaja prenekatere programe, s katerimi oživlja mestno jedro in med številnimi praznimi, drugimi komercialnimi izložbami na Gosposki ulici namesto takšnega ali drugačnega prodajnega blaga ponuja sebe, skozi sebe del Maribora. S svojim povezovanjem z ostalimi lokalnimi akterji ter tujimi partnerji pomembno doprinaša k skrbi za lokalno identiteto Maribora.

Kolektiv ZIZ se z namero občine nikakor ne more strinjati in je ne razume.

MOM bi morala stremeti k strateškim in dolgoročnim ciljem, ki ne bodo zgolj tržno naravnani, marveč bodo stremeli k viziji Maribora kot mesta, mesta za ljudi. V tem duhu pozivamo k drugačnemu ukrepanju, s katerim bi Gosposka ulica svojo podobo lahko gradila na prostorih in izložbah mesta, in ne praznin ter generičnosti vsedostopnega trgovskega blaga. Zavedamo se, da so za to potrebne celovite in kompleksne rešitve, ki zajemajo širšo in poglobljeno razpravo in se, kakopak, ne zgodijo v kratkem času. A v tem trenutku okoliščine in namera MOM od nas zahtevajo, da poskušamo odločujoče opozoriti na zmoto in posledice, ki bi jih tovrstna odločitev prinesla.

Gosposka ulica kot ena najimpozatnejših ulic mestnega jedra Maribora preprosto ne sme postati promenada borbe za pozornost Mariborčank in Mariborčanov, ki so v sprehajanju po njej zreducirani na potrošnike. Njeno vlogo morajo graditi in sestavljati naše zgodbe, zgodbe Maribora. K njim brez dvoma spadata tudi zgodba in vizija Društva Hiša!, katere uspešni programi z vizijo za mesto vsekakor so nujni in dobrodošli za oživljanje mestnega utripa in za prepoznavnost Maribora v širšem okolju.

S podpisi peticije se zbirajo glasovi za podporo Hiši!

 

Kolektiv ZIZ